El & instrumentunderhåll

BILFINGER HAR LÅNG ERFARENHET AV FÖREBYGGANDE OCH AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL PÅ EL- OCH INSTRUMENT-ANLÄGGNINGAR

Bilfinger utför underhållsarbeten inom el & instrumentering. Tillsammans med kunden planerar vi underhållet på bästa sätt för verksamheten. Vi har ofta långa samarbeten för att kunna optimera underhållet över tid.

Förutom rena underhållsuppdrag, planerar och utför vi också förbättringar och revision av befintlig anläggning. Avsikten är att uppnå en teknisk standard och effektivitet så nära sitt ursprungliga värde som möjligt.

Vi har en omfattande och allsidig kompetens inom många leveransområden som exempelvis hög- och lågspänningsinstallationer, utbyten och ombyggnationer, instrumentering, SIL, Nivå, Flöde, Temperatur, Analys, kalibrering, PLC (kompetenser för ABB, Emerson, Honeywell, Siemens, Pluto), tele- och radiokommunikation, brandlarm och släckningsanläggningar och säkerhetsanläggningar (Inbrott/åtkomstkontroll/ITV-övervakning).

Bilfinger kan också vara en samarbetspartner när anläggningen behöver mer omfattande ombyggnad, modernisering och utbyggnad. Våra ingenjörer och tekniker har lång erfarenhet av att genomföra projekt på ett sätt som gör att arbetet i minsta möjliga grad berör den dagliga driften av befintlig anläggning.

Skriv ut