Underhåll

Bilfinger Nordics är en ledande leverantör inom planering och utförande av underhåll i större och mindre företag. Tillsammans med våra kunder, utvecklar vi system och rutiner som ger optimal säkerhet och drifttid.


Som helhetsleverantör kan Bilfinger Nordics bidra med utveckling, tillverkning, montering och service. Vi lägger stor vikt vid kvalitet, kostnadseffektivitet och HSE.

De olika affärsenheterna har ett nära samarbete för bästa möjliga utnyttjande av personal, utrustning och lokaler.

 

Kompetens

Bilfinger Nordics styrka är vårt breda utbud av expertis och discipliner som:

 • Underhållsmetoder och system
 • Underhållsanalys
 • Tungt roterande maskineri
 • Mekanik
 • Elektro – högspänning, lågspänning, tele/data
 • Automatisering
 • Processanalys
 • Kalibrering
 • VVS
 • Riggning och lyft
 • Ventilservice

Mer information om våra olika tjänster finner ni här:

 

 

Kundförbättringar

Bilfinger Nordics mångfald och mångsidiga erfarenhet används genom ett aktivt förbättringsarbete med kunderna. Vi är måna om att leta efter och rapportera om möjliga förbättringsmöjligheter i våra kunders anläggningar och att vara en lönsam partner.

One of our core strengths is to properly understand our customers´specific needs and provide tailor-made industrial maintenance solutions

 

Mervärde för våra kunder:

 • Alla tjänster från en enda källa
 • Individuell organisation och prioritering av underhållsarbeten
 • Säkra och optimera anläggningens produktivitet
 • Ökad livslängd för utrustningen
 • Undvika oplanerade produktionsstopp
 • Att förbättra energieffektiviteten

 

 

Som en industriell tjänsteleverantör med årtionden av erfarenhet är Bilfinger din partner för underhåll av processanläggningar. Våra underhållsexperter ser till att dina anläggningar fungerar smidigt, undviker oplanerade fabriksstopp och utför revisionsstopp som involverar tusentals arbetsordrar på ett säkert sätt och i tid.

Som marknadsledare i många europeiska länder levererar vi alla tjänster till våra kunder från en enda källa: från planering till koordinering och utförande av allt underhållsarbete till användning av digitala lösningar vid underhåll av industrianläggningar. Vi har samlat vår kunskap och erfarenhet som underhållspartner för våra kunder i Bilfinger Maintenance Concept (BMC).

 

 

Som en ledande leverantör av industritjänster är Bilfinger det logiska valet som underhållspartner för många välkända företag. För att säkerställa att alla kunder kan dra lika nytta av våra tjänster har vi sammanfört och noggrant strukturerat den omfattande expertis som vi har skaffat oss under flera decennier.

Resultatet är ett koncept som är unikt i branschen: Bilfinger Maintenance Concept (BMC). Detta heltäckande tillvägagångssätt är uppdelat i 16 moduler och bygger på erfarenhet och kunskap från mer än 400 underhållsanalyser samt över 100 nuvarande partnerskapsavtal. Konceptet är exakt skräddarsytt för kundens individuella krav och följer två distinkta mål: Öka anläggningarnas tillförlitlighet samtidigt som underhållskostnaderna optimeras. Under en period på fem år är potentialen för kostnadsminskningar så hög som 40 procent medan anläggningens produktivitet kan ökas med upp till 10 procent under vissa förutsättningar.

 

 

Kontaktpersoner

Skriv ut