Här befinner sig externt innehåll från YouTube. Genom att klicka här kan du visa innehållet och sedan dölja det igen. Jag godkänner visningen av externt innehåll. Genom att visa externt innehåll kan personuppgifter överföras till tredje parts plattformar. Läs mer om detta i vår dataskyddspolicy.
Tillåt innehåll från YouTube

 

Lärande och utveckling på Bilfinger Nordics

VÅRA ANSTÄLLDA ÄR VÅR MEST VÄRDEFULLA TILLGÅNG OCH DERAS STÄNDIGA VIDAREUTBILDNING OCH KVALIFIKATION ÄR EN NYCKEL TILL VÅRT FÖRETAGS FRAMGÅNG.

Vi erbjuder olika program för att hjälpa dig uppnå din bästa möjliga personliga prestation, såsom olika fackmässiga kurser och certifieringar, ledarskapsprogram och HSEQ-utbildningar. Bilfingers världsomspännande utbildningskoncept länkar samman globala, regionala och lokala utbildningsprogram för att ge dig bästa möjliga utvecklingsstöd.

Vi har vår egen Bilfinger Academy som stödjer oss i att utveckla våra medarbetare.

Skriv ut