Vedlikehold

Bilfinger Nordics er en ledende leverandør av planlegging og utførelse av vedlikehold I små og store virksomheter. Sammen med kundene utvikler vi systemer og arbeidsmetoder som sørger for sikkerhet og opptid.

Som en tverrfaglig totalleverandør kan Bilfinger Nordics bidra med utvikling, fabrikasjon, sammenstilling og service. Vi legger stor vekt på kvalitet, kostnadseffektivitet og HMS.

De ulike fagenhetene samarbeider tett, for best mulig utnyttelse av personell, utstyr og faciliteter.

 

Kompetanse

Vår styrke er vår store faglige bredde kombinert med spisskompetanse innen områder som:

 • Vedlikeholdsteknikk og -systemer
 • Vedlikeholdsanalyser
 • Roterende maskineri
 • Mekanisk og rør
 • Elektro – høy-/lavspenning og tele/data
 • Automasjon og instrumentering
 • Prosess og -analyse
 • Kalibrering
 • Varme, kjøling, ventilasjon
 • Rigg og løft
 • Ventil

 

Kundeforbedringer

Vår bredde og mangfoldige erfaring benyttes i aktivt forbedringsarbeid sammen med våre kunder. Vi ivrer etter å finne og rapportere muligheter for forbedringer i kundenes anlegg, og være en lønnsom samarbeidspartner.

One of our core strengths is to properly understand our customers´specific needs and provide tailor-made industrial maintenance solutions

Heiner Kruse - Senior Engineer at Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics AS

 

Tilleggsverdi for våre kunder:

 • Alle tjenester fra én leverandør
 • Kundetilpasset/individuell organisering og prioritering av vedlikehold
 • Sikring og optimalisering av anleggs-produktivitet
 • Økt levetid på utstyr
 • Unngå uplanlagt nedetid i produksjon
 • Forbedret energieffektivitet

 

 

Som en industriell tjenesteleverandør med utstrakt industriell erfaring over mange ti-år, er Bilfinger din partner for vedlikehold av prosessanlegg. Våre vedlikeholdseksperter bidrar til at dine anlegg fungerer som forventet, du unngår uforutsett produksjonsstans og gjennomfører nødvendige og omfattende fabrikkrevisjoner på en sikker og effektiv måte.

Som markedsleder i mange Europeiske land, er vi i stand til å være totalleverandør: fra planlegging, koordinering og gjennomføring av alt vedlikehold, inkludert bruk av digitale løsninger tilpasset industrielle anlegg. Vi har satt sammen vår ekspertise og erfaring som vedlikeholdspartner for våre kunder i Bilfinger Maintenance Concept (BMC).

 

 

Som en ledende industriell tjenesteleverandør, er Bilfinger det logiske valget av vedlikeholds-partner for mange velrenomerte selskaper. For å sikre at all kundene kan gjøre nytte av våre tjenester, har vi satt sammen og strukturert vår samlede erfaring og ekspertise. Resultatet er et konsept som er unikt for industrien: Bilfinger Maintenance Concept (BMC).

Konseptet er oppdelt i 16 moduler, og baserer seg på erfaringer fra mer enn 400 vedlikeholds-analyser og 100 nåværende vedlikeholdsavtaler. Konseptet skreddersys til individuelle kundebehov, for å oppnå to hovedmål: økt oppetid og tilgjengelighet på anleggene, samtidig med optimalisering av vedlikeholdskostnader. Over en 5-års periode kan potensialet for kostnadsreduksjoner være så mye som 40%, mens produksjonen økes med opptil 10% under gitte forhold.

 

 

Kontaktpersoner

Skrive ut