Engineering & Prosjektledelse

Bilfinger Nordics gjennomfører prosjekter fra idéfase til ferdig bygget anlegg. God prosjektledelse kombinert med tverrfaglighet, løsningsorientering og sikkerhetsfokus, - gjør det lønnsomt å velge oss.

Vi har utstrakt erfaring innen prosjektutvikling, realisering og konsulentbistand innen en rekke industrier, - med hovedvekt på kjemisk og petrokjemisk, metallurgisk, energi- og olje-&gass-industri.

Følgende tekniske disipliner er vår kjernekompetanse: prosess& teknisk sikkerhet, miljø, mekanisk/maskin, piping, arrangement (2D/3D), elektro, instrument, kontrollsystemer and prosessventilasjon.

 

Våre tjenester:

 • Prosess Engineering
  • Prosess-/flytskjemaer, masse- og energibalanser, prosess-beskrivelser, process optimalisering
 • FEED (Front End Engineering Design)/
  • Tidligfase/konseptutvikling/studier for å avklare forventet investering og prosjekt-varighet
 • Basic Engineering/Forprosjekt
  • Myndighetsforhold (plan for myndighetskontakt og godkjenninger, sikkerhets- og brann-konsept, risikovurderinger); byggbarhetsanalyser; utstyrs-spesifikasjoner, maskiner, prosess kontroll
 • Detalj-engineering
  • Planlegging av byggefasen; tekniske spesifikasjoner, tverrfaglig detaljmodellering/-prosjektering
 • Prosjektledelse, inkl. planlegging, anskaffelse, koordinering og kontroll
  • Prosjektorganisering, prosjektstyring og kontroll, anskaffelser, anleggsledelse, ferdigstillelse
 • Konsulenttjenester
  • Faglige evalueringer, optimaliseringsstudier, modifikasjoner, enfaglige oppdrag

 

 

Tilleggsverdi for våre kunder: 

 • Tverrfaglig og kompleks industriell engineering fra én leverandør
 • Ingeniører som kjenner prosessindustrien gjennom en årrekke
 • Utstrakt erfaring med å gjennomføre prosjekter på vegne av byggherren, men også som del av en entreprise
 • Ingeniørmiljø som håndterer både nye prosjekter, og modifikasjon/optimalisering i eksisterende anlegg

 

Kontaktpersoner

Skrive ut