Kontakt oss

 

Norway

Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics AS 

Org. nr. 988 996 564

Tlf.: 03 247

+47 35 92 30 00

post.bem.no@bilfinger.com

 

Bilfinger Nordics AS 

Org. nr. 932 066 351

+47 480 24 444

firmapost.nordics@bilfinger.com

 

Bilfinger Industrial Services IM AS

Org.nr: 990 699 666

+47 35 92 30 00

post.bem.no@bilfinger.com

 

Sweden

Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics AB 

+46 20 077 09 00

info.bem.se@bilfinger.com

 

Finland

Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics Oy 

+358 10 3277 900

posti.bem.fi@bilfinger.com


 

Our locations - NORWAY

 

Hammerfest

Havneveien 50

9610 Rypefjord

firmapost.in.no*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com

+47 480 24 444

 

Porsgrunn

Hydroveien 55

3936 Porsgrunn

erik.andreas.ulve*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com

+47 906 96 726

 

Stavanger

Kanalarmen 8

4033 Stavanger

firmapost.nordics@bilfinger.com

+47 480 24 444

 

Årdal

Henv. mekanisk/plate/sveis/maskinering:

Henv. rørlegger:

Henv. elektro og automasjon:

 

Holmestrand

Weidemanns gate 8

3080 Holmestrand

lars.ivar.boe@bilfinger.com

+47 951 33 266

 

Kristiansand

Vesterveien 43

4613 Kristiansand

audun.kjelland*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com

+47 918 71 648

 

Sunndalsøra

Flaggnutvegen 15

6600 Sunndalsøra

arne-jon.skansen*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com

+47 480 20 519

 

Årdal

Henv. byggfag/betong//tømrer/maler/blikkenslager:

Henvendelser sakkyndig kontroll:

Henvendelser Ildfaste tjenester:

 

Høyanger

Leira Næringspark

6993 Høyanger

age.nesse*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com

+47 902 09 329

 

Odda

Eitrheim

5750 Odda

hans.bjarne.helland@bilfinger.com

+47 971 79 866

 

Årdal

Verksvegen 1

6884 Øvre Årdal

dag.reidar.vik*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com

+47 930 52 863

 

Årdal

Henv. kurs og opplæring:

Henv. utstyrsutleie: