Saamme HSEQ:n toimimaan

Ei ole epäilystäkään siitä, että Bilfinger Nordicsissa työturvallisuus, terveys, ympäristönsuojelu ja laatu ovat etusijalla. Meillä on suuri vastuu työntekijöistä, asiakkaista, yhteiskunnasta ja ympäristöstä. Riippumatta siitä, missä työskentelemme, riippumatta siitä, mitä tehtäviä suoritamme, HSEQ ovat ohjaavia tähtiämme. Se on DNA:mme.

Käyttämällä päteviä johtajia ja työntekijöitä sekä suoraa vuoropuhelua asiakkaidemme kanssa meillä on aina järjestelmä, joka varmistaa, että HSE on olennainen osa toimintamme suunnittelua ja toteutusta.

Jatkuva parantaminen ja asiakastyytyväisyys ovat avain laatutyöhömme. Täydellisessä ja kestävässä asiakastyytyväisyydessä on kyse laadusta kaikilla tasoilla. Hyvällä suunnittelulla sekä suoralla ja avoimella vuoropuhelulla varmistamme aina, että toimitukset vastaavat asiakkaiden vaatimuksia ja odotuksia.

 

Bilfingerin periaatteet HSEQ:lle

TERVEYS: Luomme työolot, jotka ylläpitävät ja suojelevat työntekijöidemme terveyttä. Tarjoamme ja käytämme mahdollisuuksia passiiviseen ja aktiiviseen ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon ja terveyden ylläpitoon.

TURVALLISUUS: Olemme vakuuttuneita siitä, että onnettomuuksia on mahdollista välttää kokonaan. Turvallisuusmääräysten johdonmukainen noudattaminen kaikkien työntekijöiden toimesta, vastuu jokaisesta henkilöstä itsestään ja yhteisöstä sekä roolimallien vaikutus ovat keskeisiä tekijöitä turvallisuustietoisuudessamme ja turvallisuuskulttuurissamme.

YMPÄRISTÖ: Varmistamme, että liiketoimintamme aiheuttamat negatiiviset ympäristövaikutukset vähenevät mahdollisimman paljon. Kestävällä ja ympäristötietoisella tavalla toimiminen kaikessa toiminnassamme ja päätöksissämme toimii tämän lähestymistavan perustana ja edistää ympäristönsuojelun jatkuvien parannusten saavuttamista.

LAATU: Olemme sitoutuneet tilattujen palveluiden menestykseen. Tarjoamme asiakkaillemme tuotteita ja palveluita oikea-aikaisesti, jotka täyttävät sopimuksessa sovitut laatu- ja lakisääteiset vaatimukset sekä yhteiskunnan arvon vertailuarvot. Olemme valmiina kehittämään optimoituja ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme kanssa.

 

Nollanäkömme

Tähtäämme nollaan välikohtaukseen. Menestyäksemme varmistamme kaikkien työntekijöiden aktiivisen koulutuksen ja osallistumisen sekä käymme avointa vuoropuhelua.

Edistämme jatkuvaa parantamista. Helpotamme terveellistä työympäristöä, jossa jokainen ottaa vastuun ja tuntee tyytyväisyyttä ja turvallisuutta.

 

Tulosta